با صرفه

مناسب برای زبان آموزانی که براساس ددلاین خاص و به صورت هدفمند آموزش می بینند.

بازدهی

English

Pill

رنج سنی

تعداد جلسات در هفته

متد آموزشی

مدت زمان

تعداد ترم

شهریه هر جلسه

بین 80 تا 90 درصد

دارد

12 – 55 سال

3@1.5 h

متعدد

1 – 1.5 سال

6 ترم

144 جلسه

 

دو نفر هرکدام    100.000تومان

سه نفر

 هرکدام

70.000تومان

 

دوره های نیمه خصوصی صرفا در منزل و یا محل کار زبان آموز که دارای شرایط به نسبت مناسب اکادمیکی است برگزار می شود و چون بلحاظ اقتصادی به صرفه تر است مورد توجه خانواده ها و دوستان صمیمی که همزمان نسبت به فراگیری زبان اقدام می کنند قرار دارد .

پیشنهاد من به شما شرکت در بوت کمپ انگلیسی است که با همکاری موسسه ی رهنمود علم (با سابقه ترین وقدیمی ترین موسسه ی اخذ پذیرش ازانگلستان) است .این دوره ی زبان به صورت متناسب با رشته ی تحصیلی و مقطع شما خواهد بود ودر نهایت منجر به اخذ پذیرش توسط ما خواهد گردید.در طول کل دوره شما در پروسه ی اخذ پذیرش خود سهم بسزایی دارید . به این معنی که تمامی مکاتبات با دانشگاه و اساتید هیئت علمی با همراهی شما انجام می شود و فرصت این را دارید تا روش مکاتبه و مذاکره با استاد راهنمای خود را ضمن شناسایی اخلاقیات و سایر خصوصیات او بشناسید زیراکه در دوره ی تحصیل خود دائما با وی در تماس خواهید بود .

نکته ی مهم در این کلاسها هم سطح بودن شرکت کننده گان است زیرا که هرگونه تفاوت در سطح زبانی باعث کاهش سرعت پیشرفت سایرین می شود بعلاوه سرخورده گی و دل زده شدن خود زبان آموز بسیار محتمل است .تشکیل کلاس نیمه خصوصی منوط به شرکت در تعیین سطح و اطمینان حاصل کردن مدرس از سطوح زبانی و شرایط اکادمیک برقراری کلاس می باشد .

←English Pill: تضمین فراگیری شماست (آموزش تضمینی): آموزش به صورت کلاس و سپس از طریق سه وعده ایمیل روزانه خواهد بود که با پاسخگویی به ایمیلها در نهایت خودتان می توانید به میزان پیشرفت خود اگاه باشید.درصورتی که تراز نمودار پایین تر از 5 به مدت بیش از دوهفته باشد کلاس منحل و هزینه عودت می شود .هدف ازینکار صرفا جدیت در روند آموزشی است تا نه عزیزان زبان آموز متحمل هزینه ی اضافی شوند و هم اینکه نام و نشان این حقیر خدشه دار نشود .