با صرفه

مناسب برای زبان آموزانی که براساس ددلاین خاص و به صورت هدفمند آموزش می بینند.

بازدهیدوره ی Spanish Pillرنج سنیتعداد جلسات در هفتهمتد آموزشیمدت زمانتعداد ترمشهریه هر جلسه
بین 80 تا 90 درصددارد12 – 55 سال3@1.5 hPrisma Sueña جزوه های آموزشی شخصی1 – 1.5 سال6 ترم 144 جلسه

دو نفر هرکدام    160.000تومان

سه نفر

 هرکدام

120.000تومان

 

دوره های نیمه خصوصی صرفا در منزل و یا محل کار زبان آموز که دارای شرایط به نسبت مناسب اکادمیکی است برگزار می شود و چون بلحاظ اقتصادی به صرفه تر است مورد توجه خانواده ها ، دوستان صمیمی و بستگان که همزمان نسبت به فراگیری زبان اقدام می کنند قرار دارد .

شما در این دوره 9 قانون اصلی را آموزش می بینید که بواسطه ی انها چیزی حدود 2000 کلمه به دامنه ی لغات شما اضافه می شود بدون اینکه هیچ زحمتی برایشان کشیده باشید . این قوانین به شما یاد می دهند چگونه کلمات ساده ی انگلیسی را به اسپانیایی تبدیل کنید و با روش صحیح آنها را به زبان بیاورید . به عنوان مثال کلمات ختم شده به Cal در زبان انگلیسی را می توان با عوض کردن قسمت پایانی آنها به Co به اسپانیایی تبدیل کرد و با همان نقش در جمله    (Part of speech ) و با همان معنی در جملات اسپانیاییتان بکار ببرید .   

                                              Economical ---→ Económico

پیشنهاد من به شما شرکت در بوت کمپ اسپانیایی است که با همکاری موسسه ی رهنمود علم (با سابقه ترین و قدیمی ترین موسسه ی اخذ پذیرش از انگلستان ) است . این دوره ی زبان به صورت متناسب با رشته ی تحصیلی و مقطع شما خواهد بود و در طول کل دوره شما در پروسه ی اخذ پذیرش خود سهم بسزایی دارید . به این معنی که تمامی مکاتبات با دانشگاه و اساتید هیئت علمی با همراهی شما انجام می شود و فرصت این را دارید تا روش مکاتبه و مذاکره با استاد راهنمای خود را ضمن شناسایی اخلاقیات و سایر خصوصیات او بشناسید زیراکه در دوره ی تحصیل خود دائما با وی در تماس خواهید بود . نکته ی مهم در این کلاسها هم سطح بودن شرکت کننده گان است زیرا که هرگونه تفاوت در سطح زبانی باعث کاهش سرعت پیشرفت سایرین می شود بعلاوه سرخورده گی و دل زده شدن خود زبان آموز بسیار محتمل است . تشکیل کلاس نیمه خصوصی منوط به شرکت در تعیین سطح و اطمینان حاصل کردن مدرس از سطوح زبانی و شرایط اکادمیک برقراری کلاس می باشد .

Spanish Pill←: تضمین فراگیری شماست (آموزش تضمینی)

 آموزش به صورت کلاس و سپس از طریق سه وعده ایمیل روزانه خواهد بود که با پاسخگویی به ایمیلها در نهایت خودتان می توانید به میزان پیشرفت خود اگاه باشید. درصورتی که تراز نمودار پایین تر از 5 به مدت بیش از دوهفته باشد کلاس منحل و هزینه عودت می شود . هدف ازینکار صرفا جدیت در روند آموزشی است تا نه عزیزان زبان آموز متحمل هزینه ی اضافی شوند و هم اینکه نام و نشان این حقیر خدشه دار نشود .