لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران اسپانیا


گروه الف (ممتاز)

 1. Universidad Complutense de Madrid
 2. Universitat de Barcelona
 3. Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 4. Universidad Autonoma de Barcelona
 5. Universitat de Valencia
 6. Universidad Politecnica de Madrid
 7. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
 8. Universidad de Granada
 9. Universidad de Sevilla
 10. Universidad Politecnica de Valencia
 11. Universidad de Salamanca
 12. Universidad de Zaragoza
 13. Universidad de Navarra
 14. Universitat Pompeu Fabra
 15. Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante
 16. Universitat Jaume I
 17. Universidad Autonoma de Madrid
 18. Universidad de Cantabria
 19. Universidad de Santiago de Compostela
 20. Universidad de Murcia
 21. Universidad Carlos III de Madrid
 22. Universidad de Vigo

گروه ب ( خوب )

 1. Universidad  de Castilla la  Mancha
 2. Universidad de Malaga
 3. Universidad de Oviedo
 4. Universidad de Extremadura
 5. Universidad de Valladolid
 6. Universidad de Alcala
 7. Universidad de Cadiz
 8. Universitat Oberta de Catalunya
 9. Universidad de la Laguna
 10. Universidad de Huelva
 11. Universidad Rey Juan Carlos
 12. Universitat Rovira I Virigili
 13. Universidad de Leon
 14. Universidad de la Rioja
 15. Universidad de Almeria
 16. Universidad de Jaen
 17. Universidad Politecnica de Cartagena

گروه ج (متوسط)

 1. Universidad de Deusto Deustuko Unibersitatea
 2. Universidad Pontificia Comillas
 3. Universitat de Lieida
 4. Instituto de Empresa Business School
 5. IESE Business School Universidad de Navarra
 6. Universitat Ramon Llull
 7. Universidad de Burgos
 8. ESADE Business School Barcelona
 9. Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya
 10. Universidad de Mondragon unibersitattea
 11. Universidad Catolica San Antonio de Murcia
 12. Universidad Internacional de la Rioja
 13. Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
 14. Universidad Nebrija
 15. Universidad Miguel Hernandez
 16. Universidad Pablo de Olavide
 17. Universidad de Coruna
 18. Universidad de Cordoba
 19. Universidad publica de Navarra
 20. Universidad Fundacion San Pablo CEU
 21. Universitat de Girona
 22. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
 23. Universitat de les IIIes Balears

گروه د(ضعيف)

 1. Escuela de Organizacion Industruial
 2. Universidad Internacional de Andalucia
 3. Universitat Internacional de Catalunya
 4. Universidad Camilo Jose Cela Madrid
 5. Universidad Pontificia de Salamanca
 6. Universidad Francisco de Vitoria
 7. Universidad Alfonso X EI Sabio
 8. Universidad San Pablo CEU
 9. Universitat Ramon Llull La Salle Campus Barcelona
 10. CES Universidad Felipe II
 11. Instituto Universitario de Investigacion en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin
 12. Barcelona Graduate School of Economics
 13. Universidad Politecnica de Madrid Departamento de Proyectos Arquitectonicos
 14. Universidad CEU Cardenal Herrera
 15. Universidad Internacional Menendez pelayo UIMP
 16. Tecnun Universidad de Navarra
 17. Universidad Catolica Avila

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور انگلستان


گروه الف (ممتاز)

انگليس

 1. Birkbeck College, University of London
 2. Heriot-watt University
 3. Cardiff University
 4. Cranfield University
 5. Durham University
 6. Imperial College London
 7. Goldsmiths, University of London
 8. King’s College London (University of London)
 9. Lancaster University
 10. London Business School
 11. Liverpool School of Tropical Medicine  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 12. London City University
 13. London School of Economics and Political Science (LSE)
 14. London School of Hygiene and Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 15. Loughborough Univesity
 16. Swansea University
 17. SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London
 18. The Institute of Cancer Research  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 19. Royal College of Arts
 20. Royal Northern College of Music
 21. Royal Veterinary College, University of London فقط در رشته دامپزشکی
 22. Royal College of Music
 23. Newcastle University
 24. Queen Mary, University of London
 25. Queen's University Belfast
 26. Royal Holloway, University of London
 27. The University of Manchester
 28. The University of Nottingham
 29. The University of Sheffield
 30. The University of Warwick
 31. University College London
 32. University of Aberdeen
 33. University of Bath
 34. University of Birmingham
 35. University of Bradford
 36. University of Bristol
 37. University of Cambridge
 38. University of Dundee
 39. University of Edinburgh
 40. University of Exeter
 41. University of Glasgow
 42. University of Leeds
 43. University of Leicester
 44. University of Liverpool
 45. University of Oxford
 46. University of Reading
 47. University of Southampton
 48. University of St. Andrews
 49. University of Surrey
 50. University of Sussex
 51. University of the Arts London
 52. University of York
 53. University of Kent
 54. University of Essex
 55. University of Salford
 56. University of Stirling
 57. Keele University

گروه ب (خوب)

 1. Aberystwyth University
 2. Aston University
 3. Bangor University
 4. Bournemouth University
 5. Brunel University
 6. Coventry University
 7. De Montfort University
 8. Glasgow Caledonian University
 9. Glasgow School of Arts
 10. Kingston University
 11. Liverpool John Moores University
 12. Manchester Metropolitan University
 13. Middlesex University
 14. Oxford Brookes University
 15. Royal Agricultural University
 16. St Mary’s University College Belfast
 17. University for the Creative Arts
 18. University of East Anglia
 19. University of East London
 20. University of Hertfordshire
 21. University of Hull
 22. University of Strathclyde
 23. University of Portsmouth
 24. Nottingham Trent University
 25. Sheffield Hallam University
 26. University of Plymouth
 27. University of Wales
 28. University of Ulster
 29. University of Brighton
 30. University of Westminster
 31. University of the West of England Bristol

گروه ج (متوسط)

 1. Anglia Ruskin University
 2. Bath Spa University
 3. Birmingham City University
 4. BPP University
 5. Canterbury Christ Church University
 6. Cardiff Metropolitan University
 7. Leeds Metropolitan University
 8. Leeds Trinity University
 9. Liverpool Hope University
 10. London Metropolitan University
 11. Napier University
 12. Robert Gordon University
 13. Southampton Solent University
 14. Staffordshire University
 15. Thames Valley University  → University of West London
 16. University of Abertay Dundee
 17. University of Bedfordshire
 18. University of Bolton
 19. University of Central Lancashire
 20. University of Chester
 21. University of  Chichester
 22. University of Derby
 23. University of Huddersfield
 24. University of Lincoln
 25. University of Northampton
 26. University of Northumbria at Newcastle
 27. University of South Wales  (university of Glamorgan  :نام قبلی)
 28. University of Sunderland
 29. University of Teesside
 30. University of the West of Scotland
 31. University of Wales Trinity Saint David   (University of Wales, Lampeter :نام قبلی)
 32. University of Wolverhampton
 33. University of Winchester
 34. University of Greenwich
 35. South Bank University
 36. The Open University of London   صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 37. University of Roehampton

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور ایتالیا

گروه الف (ممتاز)

 1. Universita degli studi di Bologna
 2. Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
 3. Politecnico di Milano
 4. Universita degli studi di Milano
 5. Universita degli studi di Pisa
 6. Universita degli studi di Padova
 7. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 8. Politecnico di Torino
 9. Universita degli studi di Firenze
 10. Universita degli studi “Federico II” di Napoli
 11. Universita degli studi di Torino
 12. Universita degli studi di Pavia
 13. Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 14. Universita degli studi di Genova
 15. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 16. Universita degli studi di Siena
 17. Universita degli studi di Trieste
 18. Universita degli studi di Perugia
 19. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 20. Universitả Cả Foscari di Venezia
 21. Universita degli studi di Catania
 22. Universitả degli Studi di Roma Tre
 23. Universita degli studi di Bari
 24. Universitả Degli Studi di Verona
 25. Universidad degli studi di palermo

گروه ب (خوب)

 1. Universita Degli Studi di Trento
 2. Universita  degli Studi di Udine (University of Udine)
 3. Universita  degli studi di Cagliari
 4. Universita  degli studi di Ferrera
 5. Universita  degli studi di Parma
 6. Universita  degli studi di Salerno (University of Salerno)
 7. Universitả  della Calabria
 8. Universita  IUAV di Venezia
 9. Universitả degli Studi di Bergamo
 10. Universita del salento (universita degli studi di Lecco)
 11. Universita per stranieri di siena
 12. Universita Degli Studi di Teramo
 13. Conservatorio di Milano, Napoli, Cagliari, Bari, Roma   صرفا تا کارشناسی ارشد
 14. Conservatorio di musica G.B.Martini  صرفا تا کارشناسی ارشد
 15. Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi    صرفا تا کارشناسی ارشد
 16. Academie di Belle arti    کلیه آکادمیهای هنرهای زیبا صرفا تا کارشناسی ارشد
 17. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)

گروه ج (متوسط)

 1. Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma صرفا تا کارشناسی ارشد
 2. Universitả Carlo Cattaneo
 3. Universita per stranieri di Perugia(university of foreigners,Perugia)
 4. Universitả degli di Cassino
 5. Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
 6. Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
 7. Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
 8. Universita degli studi dell’ Insubria     صرفا تا کارشناسی
 9. Universitả degli studi di Foggia
 10. Universitả degli studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)
 11. Universitả degli studi del Molise
 12. Universitả degli studi del Sannio-Benevento
 13. Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria  صرفا تا کارشناسی ارشد
 14. Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) صرفا تا کارشناسی ارشد
 15. Universitảdella Val d’ Aosta
 16. Universitả politecnica delle Marche
 17. Free university of Bolzano- صرفا تا کارشناسی ارشد
 18. Universita commerciale luigi Bocconi
 19. Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
 20. Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS – صرفا در رشته های علوم انسانی
 21. Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento
 22. Seconda universita degli di Napoli
 23. Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara”

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور برزیل

گروه الف (ممتاز)

برزیل

 1. Federal University of Lavras  (Agriculture & Forestry)  صرفاً در رشته های کشاورزی و جنگلداری
 2. Universidade de Sao Paulo
 3. Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP)
 4. Universidade Federal do Rio de Janeiro

گروه ب (خوب)

 1. Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
 2. Universidade Federal de Minas Gerais
 3. Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP)

گروه ج (متوسط)

 1. Pontificia Universidade Catolica do Sao Paulo (PUC-SP)
 2. Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro-puc-rio
 3. Pontificia Ve Catolica do Rio Grande do Sul
 4. Universidade de Brasilia
 5. Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)
 6. Universidade Estadual de Londrina
 7. Universidade Federal da Bahia
 8. Universidade Federal de Santa Catrina
 9. Universidade Federal de Santa Maria
 10. Universidade Federal de Sao Carlos
 11. Universidade Federal de Vicosa
 12. Universidade Federal do Ceara (UFC)
 13. Universidade Federal do Parana (UFPR)
 14. Universidade Federal do Pernambuco
 15. Universidade Federal do Rio Grande do sul
 16. Universidade Federal Fluminense
 17. Universidad Federal de Juis de Fora

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور بلژیک

گروه الف (ممتاز)

بلژيك

 1. Katholieke Universiteite leuven (catholic University of Leuven)
 2. Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent)
 3. Universite de Liege (State University of Liege)
 4. Universite Antwerpen (university of Antwep) UA
 5. Virje universiteit Brussel (VUB)
 6. free University of Brussels (ULB)

گروه ب (خوب)

 1. Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels)
 2. Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux)
 3. Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg)
 4. Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon)
 5. Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons)
 6. Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons)
 7. Universite De Mons - Hainaut (University of Mons- Hainaut)
 8. Facultes Universitaires Notre - Dame De La Paix (University of Namur)
 9. Facultes Universitaires Saint - Louis (University Faculties Saint - Louis)

گروه ج (متوسط)

Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) -

1 صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

Hogeschool Voor Wetenschapen Kunst (De Nayer Institute)

2 صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

Universitet Hasselt

Vlerick (Leuven Gent) Management School

4 صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

Hogeschool 'Sint-Lukas' Brussel

5 صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است:

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

 1. Global Business Academy
 2. IMI

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور پرتغال

گروه الف (ممتاز)

پرتغال

 1. Universidade do Porto (University of Porto)
 2. Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon)
 3. Universidade de Coimbra (University of Coimbra)

گروه ب (خوب)

 1. Universidad Catolica Portuguesa, lisboa
 2. Universidade de Lisboa (University of Lisbon)
 3. Universidade de Minho
 4. Universidad Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)

گروه ج (متوسط)

 1. Universidade de Beira interior (University of Beira Interior)
 2. Universidade de aveiro (University of Aveiro)
 3. Universidade do Algarve (University of the Algarve)

گروه د (ضعيف)

 1. Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão - ISCA
 2. Instituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP
 3. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras – ESTGF

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور ترکیه

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University

گروه ب (خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi Universitesi
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical  University
 7. Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

 1. Dokuz Eylul Universitesi
 2. Ege Universitesi
 3. Karadeniz University of Technology
 4. Marmara Universitesi
 5. Cukurova Universitesi
 6. Anadolu University
 7. Ataturk University
 8. Ankara University
 9. Mimar Sinan University
 10. Yildiz Technical  University

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور سوئد

گروه الف (ممتاز)

 1. Lunds universitet (Lund University)
 2. Uppsala Universitet (Uppsala University)
 3. Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology)
 4. Stokholm Universitet (Stockholm University)
 5. Göteborgs Universitet (Goteborg University)
 6. Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology)
 7. Umeå universitet (Umea University)
 8. Linköpings universitet (Linkopings University)
 9. Karolinska institutet (The Karolinska Institute)
 10. Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology)
 11. Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)

گروه ب (خوب)

 1. Handelshögskolan i Stokholm (Stockholm School of Economics)
 2. Mittuniversitetet (Mid- Sweden University)
 3. Malmö Högskola (University College of Malmö)
 4. Karlstads universiteit(kau)
 5. Linne universitetet(lnu)
 6. Orbero universitet(ou)
 7. Blekinge Tekniska Högskola (Blekinge Institut of Technology)
 8. Gmnastik-och idrottshogskolan(gih)
 9. University College of Boras (Hogskolan Boras)
 10. Högskolan I Halmstad (Halmstad University College)
 11. Högskolan i Skövde (Skövde University College)
 12. Högskolan Vast(hv)
 13. Södertörns högskola (Södertörn University Colleg)
 14. Högskolan I Gävle (University College of Gävle)
 15. Mälardalens Högskola (University College of Mälardalens)
 16. Högskolan I Jönköping (Jönköping University College)

گروه ج (متوسط)

 1. Högskolan I Kristiandstad (Kristiandstad University College)  صرفا تا کارشناسی ارشد
 2. Konstfack (University College of ArtsT Crafts and design)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 3. Högskolan Dalarna (Dalarna University College)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 4. örebrö Universitet (University of örebrö)
 5. Kungliga Konsthögskolan   صرفا تا کارشناسی ارشد
 6. Musikhogskolan I Stockhplm(kmh)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 7. Operahogskolan o Stockholm   صرفا تا کارشناسی ارشد
 8. Stockholms dramatiska hogskola   صرفا تا کارشناسی ارشد
 9. Beckmans designhogskola(bda)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 10. Gammelkroppa skogsskola(gss)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 11. Stockholms Musikpedagogiska Institut(smi)   صرفا تا کارشناسی ارشد
 12. World Maritime University

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور سوییس

گروه الف (ممتاز)

 1. École Polytechnique Federale of Lausanne
 2. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
 3. Universita della Svizzera Italiana
 4. Université de Fribourg (Fribourg University)
 5. Université de Neucahtel (Neucahtel University)
 6. University of Basel
 7. University of Bern
 8. University of Geneva
 9. University of Lausanne
 10. University of Zurich

گروه ب (خوب)

 1. University of St Gallen (HSG)

گروه د(ضعيف)

 1. Haute Ecole d'Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
 2. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور فرانسه

گروه الف (ممتاز)

 1. Universite de Gronoble I – Joseph fourier
 2. Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france
 3. Universite de Gronoble III – universite Stendhal
 4. Universite de Lille I – Sciences et Technologies
 5. Universite de Lille II- droit et santé
 6. Universite de Lille III – Charles de Gaulles
 7. Universite de Lyon I – Claud bernard
 8. Universite de Lyon II – lumiere lyon 2
 9. Universite de lyon III – jean Moulin
 10. Universite de Montpellier I
 11. Universite de Montpellier II
 12. Universite de Montpellier III- Paul vallery
 13. Universite de Nancy I
 14. Universite de Lorraine
 15. Universite de Nice Sophia Antipolis
 16. Universite de Renne I
 17. Universite de Renne II
 18. Universite de Rouen – Haute Normandie
 19. Universite de Metz
 20. Universite de Toulouse I - capitol
 21. Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail
 22. Universite de Toulouse III- Paul Sabatier
 23. Universite de Aix-Marseille
 24. Universite de Poitier
 25. Universite Jean monnet Saint-etienne
 26. Universite de Strasbourg
 27. Universite de Bourgogne,Dijon
 28. Universite de Clermont-Ferrand(I-II)
 29. Universite de Nantes
 30. Universite de Franch-Comte,Besancon
 31. Universite de la Rechelle
 32. Universite de Bordeaux I
 33. Universite de Bordeaux II
 34. Universite de Bordeaux III
 35. Universite de Bordeaux IV
 36. Universite paris 1 Pantheon - Sorbonne
 37. Universite Pantheon-assas(Paris 2)
 38. Universite Sorbonne nouvelle – paris III
 39. Universite paris-sorbonne-paris IV
 40. Universite paris Descartes-Paris V
 41. Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
 42. Universite Paris Diderot (paris VII)
 43. Universite paris Dauphine – Paris 9
 44. Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
 45. Universite paris sud – paris 11
 46. Universite Paris XII
 47. Universite Paris XIII
 48. Universite de Caen
 49. Universite de Cergy-Pantoise
 50. Universite de Limoges
 51. Universite de Pau
 52. Universite de Perpignan
 53. Universite de Picardie Jules - Verne
 54. Universite de Reims Champagne – Ardenne
 55. Universite de Technologie de Compiegne (UTC)
 56. Universite de Technologie de Troyes
 57. Universite de Toulon et du Var
 58. Universite Francois Rabelais de Tour
 59. Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
 60. Museum national d’Histoire Naturelle
 61. Agro Paris tech
 62. Ecole centrale superieure de Lyon
 63. Ecole centrale superieure,Paris
 64. Ecole centrale de Nantes
 65. Ecole polytechnique-paristech
 66. Ecole polytechnique universitaire de Marseille
 67. Ecole national superieure  كليه مدارس عالي دولتي
 • Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech)
 • Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
 • Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • Ecole Nationale Superieure des Mines de Nantes
 • Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
 • Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
 • Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris
 • Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications
 • Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications
 • Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique
 • Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle
 • Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette
 • Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson
 • Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
 • Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles
 • Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
 • Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs
 • Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon
 • Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis
 • Ecole Nationale Superieure du Paysage
 • Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • Ecole Nationale Superieure Louis Lumiere
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein
 • Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
 • Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante
 • Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres
 • Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy
 • Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais
 • Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse
 • Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble
 • Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne
 • Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy
 • Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges
 • Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois
 • Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG
 • Ecole Nationale Superieure de la Photographie
 1. Ecole normale superieure de Lyon
 2. Ecole normale superieure de paris (ENS paris)
 3. Ecole normale superieure de cachan
 4. Ecole superieure d’Electricite (Supelec)
 5. Ecole National  des Ponts et chausses(ecole des ponts paristech)
 6. کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques  ها
 7. Institut National des Telecommunications (INT)
 8. Institut National Polytechnique de Gronoble
 9. Institut National polytechnique de Lorraine
 10. Institut National Polytechnique de Toulouse
 11. Institut national de la recherché agronomique

گروه ب (خوب)

 1. Universite d’Avignon
 2. Universite d’Evry-val-d’Essonne
 3. Universite d’Orlea
 4. Universite de Angers
 5. Universite de Bretagne Occidentale
 6. Universite de Corse Pascal Paoli
 7. Universite de Haute-Alsace Mulhouse
 8. Universite de Havre
 9. Universitede Maine – le mans
 10. Universite de Savoie(chambery)
 11. Universite de Valenciennes et du Hainut-Cambresis
 12. Universite de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 13. Ecole d' Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 14. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 15. Ecole d'ingénirurs en Génie des Systémes Industriels
 16. Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
 17. Ecole Superieure d’ Architecture
 18. Institiut Supérieure de Mécanique de Paris   صرفا تا کارشناسی ارشد
 19. Ecole d’architecture de Paris – Belleville   صرفا تا کارشناسی ارشد

گروه ج (متوسط)

 1. Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
 2. Universite Paris - est
 3. Universite d’artois
 4. INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales)
 5. Audencia Nantes Ecole de Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 6. CERAM Sophia Antipolis   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
 7. Clermont Graduate school of Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 8. Conservatoire Nationale des Arts et Metiers
 9. Ecole de Management de Lyon   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 10. Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
 11. Ecole Pratique des Hautes Etudes
 12. Ecole Supérieure de Commerce de Reims   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
 13. Ecole d'Architedcture de Paris-Val-de-Sein   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 14. Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
 15. Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
 16. Ecole Supérieur de Commerce de Rouen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 17. Ecole Supérieur de commerce de Toulouse   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 18. Ecole Supérieur d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 19. Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)   (...،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله
 20. Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 21. Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 22. Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 23. Ecole Supérieure d’Optique (ESO)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
 24. Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
 25. ESSEC Business School   رشته تجارت قابل قبول است Master specialize کلیه مدارک به غیر از مدرک .
 26. Euromed Marseille (Ecole de Management)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 27. Grenoble école de Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.
 28. INSEAD (Institut Européend' Administration des Affaires)
 29. Institut de Physique du Globe de Paris
 30. Institut de Préparation à l'Administrationet à la gestion (IPAG)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 31. Institut Supérieure d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 32. Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
 33. Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
 34. Paris Graduate School of Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
 35. Rennes International Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
 36. Skema Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 37. Ecole de Designe Nantes Atlantique

گروه د(ضعيف)

 1. Ecole de Management Léonard de Vinci
 2. Ecole Internationale de creation audiovisuelle et de réalistion   صرفا تا مقطع کاردانی
 3. Ecole Supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci
 4. Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie   صرفا تا مقطع کاردانی
 5. Institut International de Multimédia Léonard de Vinci  ( پس از بررسی کیفی ( اخذ آزمون
 6. Eurecom Sophia Antipolis  صرفا در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی اس

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور فنلاند

گروه الف (ممتاز)

 1. Aalto University
 2. University of Turku
 3. University of Oulu
 4. University of Eastern Finland
 5. University of JYVASKYLA
 6. University of Tampere
 7. Tampere University of Technology
 8. Abo Akademi University
 9. Lappeenranta University of technology

گروه ب (خوب)

 1. University of Helsinki
 2. University of Lapland
 3. University of Vassa
 4. Hanken Svenska Handelshogskolan(Hanken School of Economics)
 5. University of Art  Helsinki

گروه ج (متوسط)

 1. HAAGA-HELIA University of Applied Science                  صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد -
 2. Helsinki Metropolia University of Applied Science

گروه د(ضعيف)

 1. Arcada University of Applied Science
 2. HAMK University of Applied Science
 3. Humak University of Applied Science
 4. Kymenlaaks University of Applied Science
 5. Lahti  University of Applied Science
 6. Lapland University of Applied Science
 7. Laurea University of Applied Science
 8. Mikkeli University of Applied Science
 9. Novia University of Applied Science
 10. Oulu University of Applied Science
 11. Saimaa University of Applied Science
 12. Satakunta University of Applied Science
 13. Savonia University of Applied Science
 14. Seinajoki University of Applied Science
 15. Tampere University of Applied Science
 16. Turku University of Applied Science
 17. Vaasa University of Applied Science
 18. Aland University of Applied Science

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور کانادا

گروه الف (ممتاز)

 1. Dalhousie University
 2. Laval University
 3. Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)
 4. McGill University
 5. McMaster University
 6. Queen's University
 7. Simon Fraser University
 8. Université de Montreal
 9. Universitié de Montreal Ecole Polytechnic
 10. University of Alberta
 11. University of British Columbia
 12. University of Calgary
 13. University of Guelph        صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری
 14. University of Ottawa
 15. University of Toronto
 16. University of Victoria

University of Waterloo

گروه ب (خوب) 

 1. Carleton University
 2. Concordia University
 3. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
  1. Ryerson University
 4. The University of Western Ontario
 5. Université du Québec àMontréal
 6. Université du Québec àQuébec
 7. University of Guelph
 8. University of Manitoba
 9. University of Saskatchewan
 10. York University
 11. University of New Brunswick
 12. university of Regina
 13. Memorial University of Newfoundland
 14. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 15. University of Windsor

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Augustana University College
 3. Bishops University
 4. Brandon University
 5. Brock University
 6. Cape Breton University (CBU)
 7. Lakehead University
 8. Laurentian University
 9. Mount Allison University
 10. Mount Saint Vincent University
 11. National School of Public Administration, University of Quebec
 12. Nipissing University
 13. Nova Scotia Agricultural College
 14. Universite Saint – Anne
 15. Saint Paul University
 16. Saint Marys University
 17. Francis Xavier University
 18. The Kings University College
 19. The University of Lethbridge
 20. The University of St. Jeromes College
 21. The University of Winnipeg
 22. Trent University
 23. Trinity Western  University
 24. Universite de Moncton
 25. University of Prince Edward Island
 26. University of Quebec at Chicoutimi
 27. University of Quebec at Hull
 28. University of Quebec at Rimouski
 29. University of Quebec at Trosi – Rivieres
 30. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 31. University of Sherbrooke
 32. University of St. Michaels College
 33. University of Sudbury
 34. University of Trinity College
 35. University College of Saint – Boniface
 36. Wilfrid Laurier University

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور کلمبیا

گروه ب (خوب)

 1. Pontificia Universidad Javeriana
 2. Universidad de Antioquia
 3. Universidad de los Andes
 4. Universidad Nacional de Colombia

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور مکزیک

گروه الف (ممتاز)

 1. Universidad  Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
 2. Instituto technologic de studios superiors de Monterry(ITESM)

گروه ب (خوب)

 1. Universidad  de Guadalajara
 2. Universidad  Iberoamericana
 3. Instituto technologic autonoma de Mexico (ITAM)
 4. Instituto politecnico nacional (I.P.N.)
 5. Universidad  autonoma del estado de Mexico
 6. Universidad autonoma metropolitana (UAM)

گروه ج (متوسط)

 1. Benemerita Universidad autonoma de Peubla
 2. Universidad Anahuac
 3. Universidad  autonoma de Nuevo leon(UANL)
 4. Universidad  de las Americas puebla(UDLAP)
 5. Centro de investigacion de studios avansedos de I.P.N
 6. Universidad  autonoma de Baja California
 7. Universidad  michoacacna de sna Nicolas de hidalgo
 8. Universidad  Veracruz

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور نروژ

گروه الف (ممتاز)

 1. Norwegian University of Life Sciences
 2. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
 3. The University of Agder
 4. The University of Bergen
 5. The University of Oslo
 6. The University of Stavanger
 7. The University of Tromsø

گروه ب (خوب)

 1. University of Nordland
 2. University College of Southeast Norway  (.تشکیل شده استBuskerud and Vestfold University College و Telemark University College از ادغام دو دانشگاه)
 3. The Oslo School   Architecture and Design
 4. BI Handelshoyskolen
 5. Molde university College-Academic Science in Logistics
 6. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)
 7. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
 8. Norges musikkhogskola
 9. Det teologiske Menighetsfakultet (Theology)
 10. GUC-Hogskolen I Gjovik
 11. Hedmark University College
 12. Narvik University College
 13. Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences
 14. KHiB-Kunsthogskolen I Bergen
 15. Fine Art in Oslo

گروه ج (متوسط)

 1. Harstad University College
 2. Lillehammer University College
 3. Hogskolen I Nesna
 4. Nord-Trøndelag University College
 5. Sogn og Fjordane University College
 6. Hogskolen Stord/Haugesund
 7. Sor-Trondelag University College
 8. Volda University College
 9. Østfold University College
 10. Aalesund University College
 11. Sami College(Sami allskuvla)

گروه د(ضعيف)

 1. Campus Kristiania School, Oslo
 2. Diakonhjemmet University College, Oslo
 3. Queen Maud University College, Trondheim
 4. Norwegian School of Information Technology (NITH), Oslo
 5. NLA University College, Bergen
 6. Archive Academy, Oslo
 7. Hogskulen for agriculture and rural development, KLepp
 8. Norwegian children’s Institute, Oslo
 9. Rudolf Steiner University College, Oslo
 10. Scandinavian School of Management, Stavanger
 11. Penmanship Academy in Hordaland, Bergen
 12. Westerdals School of Communication, Oslo

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور هلند

گروه الف (ممتاز)

 1. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
 2. Leiden university      (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
 3. Utrecht university
 4. Erasmus University Roterdam
 5. Delft university of Technology
 6. University of Groningen
 7. Maastricht university (universiteit Maastricht)
 8. Radbound University of Nijmegen
 9. Wageningen University
 10. Eindhoven university of Technology
 11. Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
 12. University of Twente
 13. Tilburg university

گروه ب (خوب)

 1. Institute of Social Studies (ISS)
 2. Open University of Netherlands
 3. International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
 4. Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS)
 5. Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
 6. International Maritime Transport Academy (STC)
 7. International Institute for Geo- information Science and Erth Observation (ITC)
 8. Royal Tropical Institute (KIT)
 9. Larenstein University of Professional Education
 10. Maastricht School of Management (MSM)
 11. Radio Nederland Training Center (RNTC)
 12. Institute for Water Education (UNESCO- IHE)

گروه ج (متوسط)

 1. Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
 2. Theologische Faculteit Tilburg
 3. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
 4. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
 5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
 6. Transnationale Universiteit Limburg
 7. Nyenrode Business Universiteit
 8. University for Humanistics
 9. Universiteit Nimbas Graduate School of Management
 10. TIAS Business School

گروه د(ضعيف)

 1. Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education
 2. ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education
 3. AVANS University of Professional Education
 4. CHN University of Professional Education
 5. Codarts, University of Professional Arts Education
 6. De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College
 7. Design Academy Eindhoven, University of Professional Education
 8. Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education
 9. Driestar Christian University of Professional Education
 10. Dronten, University of Professional Education, Agricultural
 11. Ede Christian University of Applied Sciences, University of Professional Education
 12. Fontys Pedagogic Technical University of Professional Education
 13. Fontys University of Applied Sciences
 14. Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education
 15. HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education
 16. Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education
 17. HAS Den Bosch University of Professional Education
 18. Helicon University of Professional Education
 19. HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education
 20. Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training
 21. Hogeschool De Horst, University of Professional Education
 22. Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training
 23. Hogeschool Leiden, University of Professional Education
 24. HOgeschool Van Amsterdam, University of Proffessional Education
 25. Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education
 26. Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education
 27. Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management
 28. INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education
 29. IPABO Amsterdam, University of Professional Education, Teacher Training
 30. Iselinge, University of Professional Education, Teacher Training
 31. Marnix Academie, University of Professional Education, Teacher Training
 32. NHL University of Applied Sciences, University of Professional Education
 33. NHTV Breda University of Applied Sciences, University of Professional Education
 34. Reformed University of Professional Education Zwolle
 35. Roman Catholic Primary Teacher Training College Zwolle, University of Professional Education
 36. Rotterdam University of Professional Education
 37. Royal Academy of Art, University of Professional Education
 38. Saxion University of Applied Sciences, University of Professional Education
 39. STOAS, University of Professional Education, Teachre Training
 40. The Hague University of Applied Sciences, University of Professional Education
 41. Utrecht School of The Arts, University of Professional Education
 42. Van Hall Institute/ Larenstein, University of Professional Education
 43. Windesheim University of Professional Education
 44. Zuyd University of Professional Education

مدارک صادره از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی- دانشگاههای علوم کاربردی غیردولتی و سایر مراکز آموزش عالی هلند در فهرست زیر صرفا در مقطع کارشناسی و پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون ) قابل بررسی و ارزشیابی هستند.

 1. HANIO, HAN Individueel Onderwijs
 2. Hogeschool Thorbecke
 3. Instituut Brouwer
 4. Stichting Hoger Onderwijs NOVI
 5. Azusa Theologische Hochschool (in Ducth)
 6. St Amsterdamse Balletacademie
 7. The New School for Information Services
 8. Stichting Hoger Onderwijs voor Bedrijfskundige Informatiekunde
 9. Stichting opleidingen Hoder Ondewijs voor Tolken en Vertalers
 10. Markus Verbeek Opleidingen Stichting Hoger Onderwijs
 11. Hogschool GEO
 12. PBNA- HBO
 13. HBO Nederland
 14. Hogschool Dirksen B.V.
 15. Nationale Luchtvaart School
 16. Knowledge Services (IBBB)
 17. European University for Professional Education
 18. Hogeschool Schoevers
 19. Academie voor Eurythmie
 20. InterCollege Business School
 21. Dutch Delta University of Professional Education
 22. Hogeschool Hanzesteden
 23. Hogeschool Wittenborg
 24. Hogeschool DOC
 25. TMO, Hogeschool voor Modemanagement
 26. Stichting ABC Hogeschool Dordrecht en Omstreken
 27. IVA Driebergen
 28. De Stichste Hogeschool
 29. Theologische HS vanwege de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’
 30. Stichting Post- Hoger Onderwijs Eindhoven
 31. Hogeschool Notenboom
 32. Fontys Bedrijfshogeschool
 33. Hogesholen Oost Nederland
 34. Hogeschool Gorinchem IDE bv
 35. Christelijke leergangen op reformatorische grondslag de Driestar
 36. Hogeschool voor Pedagogische en Sociaal- Agogische Onerwijs Groningen
 37. Hogeshool TIO
 38. Stichting Hogeschool Rens & Rens
 39. Hogeschool ISBW B.V.
 40. Stichting NTI Hogeschool
 41. Stichting LOI Hoger Onderwijs
 42. Bourdon Hogeshool voor Muziek
 43. NEA Transport Hogeschool
 44. Hogeschool Praehep
 45. Eurocollege Hogeschool
 46. KBK Hogeschool B.V.
 47. Hogeschool Thorn Kreato Muziekacademie
 48. Instituut voor psychosynthese
 49. Stichting Stichtse Opleiding Middelbare Akten (SOMA)
 50. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
 51. Stichting NBI Hogeschool voor theologie
 52. Evangelische Theologische Hogeschool
 53. Stichting management opl. Gezondheidszorg Zeeland te Vlissingen
 54. Stichting Hogeschool West- Nederland voor Vertaler en Tolk
 55. Stichting Esperanto bij het Onderwijs
 56. Hogesholen Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI)
 57. De Wittenberg; Chr. Hogeschool en toerustingscentrum
 58. De Vrije Muziek- Akademie
 59. Stichting Windesheim
 60. Hogeshool Schumann Akademie BV
 61. Stichting Reformatoresche Leergangen
 62. Business School Nederland (BSN)
 63. Hogeschool van Utrecht, Theo Thijssen Academi
 64. Pro Education B.V. van de Hogeschool van Amsterdam
 65. Roosevelt Academy
 66. Schouten en Nelissen
 67. Stichting Wetenschappelijke opleidingen Twente
 68. Transfergroep Rotteradm

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور هندوستان

*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها وانستيتوهاي وابسته.

 1. Indian Institute of Management (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، احمد آباد)
 2. Indian Institute of Technology (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، کانپور، رورکي، بنارس، کارگپور)
 3. Indian Statistical Institute (کلکته، دهلي)
 4. Central Food Technical Research Institutes (CFTRI)
 5. Indian Agriculture Research Institute (Delhi)
 6. Indian Institute of Science (Bangalore)
 7. Institute & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
 8. I.F.R (Tata Institute of Fundamental Research) بمبئي
 9. All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities)

گروه ب (خوب)

*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستيتوهاي وابسته.

 1. Aligarh Muslim University (Aligarh (U.P))
 2. All India Institute of Speech & Hearing (Mysore)
 3. Banaras Hindu University
 4. Bangalore University
 5. Bharati Vidyapeeth University (Pune)
 6. Birla Institute of Technology & Science Pillani (Rajasthan)
 7. Cochin University of Science& Technology (Kerala)
 8. Deccan College of  Postgraduate and Research Institute (pune)
 9. Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.p))
 10. Delhi Technological University ( Formerly Delhi College of Engineering) (New Delhi)
 11. Gokhale Institute of Politics & Economics (Pune)
 12. Indian School of Mines (Dhanbad (Jharkhand))
 13. Jamia Hamdard (New Delhi)
 14. Jamia Milia Islamia (New Delhi)
 15. Jawaharlal Nehru University (New Delhi)
 16. Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad)
 17. Kakatiya University (Warangal ((A.P))     Biotechnology   صرفا در رشته
 18. Mangalore University
 19. Manipal University
 20. Manav Rachna University (Faridabad (Delhi))    Biotechnology and Mass Comunication صرفاًدر رشته هاي
 21. Osmania University
 22. Panjab University (Chandigarh)
 23. Postgraduate institute of Medical Education & Research (Chandigarh)
 24. Punjab Technical University
 25. School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi)
 26. Tata Institute of Social Sciences (Mumbai)
 27. University of Calcutta
 28. University of Delhi (New Delhi)
 29. University of Hyderabad
 30. University of Kerala
 31. University of Lucknow (Lucknow (UP))
 32. University of Madras
 33. University of Mumbai
 34. University of Mysore
 35. University of Petroleum& Energy Studies (Dehradun (H.P))
 36. University of Pune
 37. University of Rajasthan

گروه ج (متوسط)

*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستيتوهاي وابسته.

دانشگاه هاي ذيل صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

 1. Amity University (Noida (Delhi))
 2. Anna University
 3. Barkatullah Vishywavidyalaya (Bhopal)
 4. Center for Environmental Planning and Technology University (Ahmedabad)
 5. Bhim Rao Ambedkar University (Agra)
 6. Gujarat University (Ahmedabad)
 7. Jammu University (Jammu)
 8. Karnataka University (Dharwad)
 9. Symbiosis International University (Pune)

لیست دانشگاههای معتبر وزارت علوم ایران در کشور یونان

گروه ب (خوب)

 1. Aristotle University of Thessaloniki
 2. National and Kapodistrian University of Athens
 3. University of Crete
 4. University of Patras

گروه ج (متوسط)

 1. National Technical University of Athens

گروه د(ضعيف)

 1. Agriculture University of Athens
 2. Athen School of Fine Arts
 3. Athens University of Economics and Business
 4. Demokritos University of Thrace
 5. Harokopio University
 6. Ionian University
 7. Panteion University of Political and Social  Sciences
 8. E.I of Epirus
 9. E.I. of chalikida
 10. E.I. of Karalas
 11. E.I. of Larissa
 12. E.I. of Western Macedonia
 13. E.I.ofSerres
 14. Technical Education Institute of Athens
 15. Technical University of Crete
 16. University of Aegean
 17. University of Central Greece
 18. University of Ionnina
 19. University of Macedonia - Economics and Social Science
 20. University of Peloponnesus
 21. University of Piraeus
 22. University of Thessaly