خیلی راحت بگم ، همیشه از خدای مهربون خواستم به من کمک کنه تا بتونم برای قشری از جامعه که توانایی اقتصادی بالایی ندارن مفید باشم و شرایط یادگیری زبان های خارجی و ارتباط با جهان ورای مرزها رو براشون فراهم کنم .

این بخش از وب سایت مخصوص عزیزانی است که امکان شرکت در کلاسها را ندارند ولی علاقه ی و اشتیاق که مهمترین بخش کار هست را دارند.

قطعا پیگیری ویدئوها کمک شایانی به شما خواهد کرد ولی کافی نیست و باید پروسه ی یادگیری را با مطالب و تمرینهای جانبی که در کانالهای اینستاگرام و تلگرام منتشر می شود کامل کنید .

پس قلم رو بردار و با حوصله هرچیو که یاد میگیری بنویس !